รายชื่อโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังมีที่ว่างรองรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567)