รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรการศึกษาและฝึกอบรมจากเมืองโกลด์โคสต์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2567

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรการศึกษาและฝึกอบรมจากเมืองโกลด์โคสต์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2567

Read more