รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

รายชื่อ ร.ร.สังกัด สพฐ. ปี 2566/2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รายชื่อ ร.ร.สังกัด สพฐ. ปี 2566/1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2565

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2564

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2563

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2562

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2561

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2560

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2559

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2558

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2557

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2556

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2555

ายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2554

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2553

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2552

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2551

รายชื่อ ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2550