HOME

Slider

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด…


ข่าวประกาศ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
รายชื่อโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังมีที่ว่างรองรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567)

รายชื่อโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังมีที่ว่างรองรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567)

สพม.กทม.-เขต-1ดาวน์โหลด สพม.กทม.เขต-2ดาวน์โหลด สพม.นนทบุรีดาวน์โหลด สพม.ปทุมธานีดาวน์โหลด สพม.สมุทรปราการดาวน์โหลด
แจ้งรายชื่อโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ยังมีที่ว่างรองรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567)

แจ้งรายชื่อโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ยังมีที่ว่างรองรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567)

โรงเรียนที่ยังมีที่ว่าง-ระดับชั้น-ม.1ดาวน์โหลด โรงเรียนที่ยังมีที่ว่าง-ระดับชั้น-ม.4ดาวน์โหลด

ประกาศทั้งหมด…


หนังสือราชการ สนผ.

หนังสือราชการทั้งหมด…


ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ

ดาวน์โหลด เอกสาร/คู่มือทั้งหมด…