แจ้งรายชื่อโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ยังมีที่ว่างรองรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567)