การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

————————————————————————————————————————

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567)
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แนวทางในการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กลุ่มที่ 2 แนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง
ทั้งนี้ สามารถรับชมวิดีโอและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตาม Link ข้างล่างนี้

รับชมคลิปวิดีโอคลิกที่นี้

และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ คลิกที่นี้