ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการจัดทำโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไป (New Normal Next Normal)

กลุ่มแผนและโครงการ จัดประ

Read more