การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดต่างๆ ของรัฐสภา

สำนักนโยบายและแผนการศึกษา

Read more

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

Read more

สำนักนโยบและแผนการศึกษาขั้นพื้ฯฐาน สพฐ.ศธจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงมหานคร เปิดการประชุม โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมติดตามการอบรม โดย นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจัญธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

โดย นายวิโรจน์ ธานมาศ นัก

Read more