แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ