สำนักนโยบและแผนการศึกษาขั้นพื้ฯฐาน สพฐ.ศธจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงมหานคร เปิดการประชุม โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมติดตามการอบรม โดย นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจัญธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

โดย นายวิโรจน์ ธานมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มแผนและโครงการ สนผ.สพฐ. ศธ