หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประทศญี่ปุ่น