รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568

รายละเอียดและกำหนดการดังไฟล์แนบนี้