ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ภายใต้โครงการ SAKURA Science High School Program ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย Tohoku University

ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ภายใต้โครงการ SAKURA Science High School Program ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย Tohoku University (มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเน้นด้านงานวิจัย) ในวันที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) รายละเอียดกำหนดการตามไฟล์แนบ สำหรับนักเรียนและครูผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อโดยกรอกข้อมูลลงในไฟล์ excel (ห้ามเปลี่ยนแปลงเป็นไฟล์ word และ pdf )

ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ JST โดยตรงถึง Ms. Hiroko Udagawa : hiroko.udagawa@jst.go.jp และ cc mailto:koichi.hyono@jst.go.jp ภายในวันที่ 6 พ.ค. 2565

หมายเหตุ: 1. ขอความกรุณาครูรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สนใจส่งไปให้เจ้าหน้าที่เป็นรายโรงเรียน ไม่ส่งไปเป็นรายบุคคล และ ให้ใส่ข้อมูล (อย่างน้อย) ชื่อโรงเรียนลงในข้อความทางอีเมลที่ส่งถึงเจ้าหน้าที่ JST เพื่ออีเมลที่ส่งไปจะไม่ถูกส่งเข้าเมลขยะอัตโนมัติ
2. นร. และครูที่เคยเสนอชื่อไปเข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งที่ 1 – 12 ไม่ต้องแจ้งชื่อในครั้งนี้แต่สามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานได้โดยการลงทะเบียนตามลิ้งค์ที่ทาง JST ได้เชิญไปทางอีเมล
*ผู้เข้าร่วมทุกคน ทั้งผู้เข้าร่วมใหม่และที่เคยเข้าร่วมแล้วจะได้รับของที่ระลึกจากทาง JST โดยลิ้งค์สำหรับการดาวน์โหลดของที่ระลึกจะส่งไปพร้อมกับข้อมูลการ log in เข้า Webinar
**มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมหากต้องการ โดยต้องแจ้งความประสงค์ไว้ในแบบสอบถามของ JST