ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น