ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ห้องเรียนโลก : เปิดเทอมโลกหลังโควิด” Talk of the Cloud 07 : The world classroom

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ห้องเรียนโลก : เปิดเทอมโลกหลังโควิด” Talk of the Cloud 07 : The world classroom

ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๓๐ – ๒๑:๔๕ น. ผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศ

สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม