TEAM พัฒนาระบบ
ที่ปรึกษา

นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้พัฒนาระบบ

นายโกศิลป ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สนผ. เบอร์โทร 081-372-1801 เบอร์โต๊ะ 02-288-5831

นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทร 063-246-9398

นางสาวกมลพรรณ ชุ่มอิ่ม
พนักงานธุรการ เบอร์โทร 095-549-4197

นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ Copyright © 2021 พัฒนาระบบโดย TEAM All rights reserved.